REZANIE BETÓNU - DOPLNKOVÉ SLUŽBY


STATICKÝ POSUDOK
STATICKÝ POSUDOK

Na rezanie otvorov do stien hrubších ako 100 mm, je nutné si dať vypracovať statický posudok, lebo do vyrezaného otvoru, sa musí vložiť železná výstuha, ktorú navrhne statik.

Preto ak by bol potrebný na realizáciu vyrezania otvoru, statický posudok, zabezpečíme ho my od autorizovaného statika, ktorý ma potrebné oprávnenie.

ODVOZ a LIKVIDÁCIA ODPADU
ODVOZ a LIKVIDÁCIA ODPADU

Stavebnú suť po vykonaní prác odvážame na skládky, ktoré sú na to určené a zabezpečíme aj potvrdenie pre stavebný úrad o uskladnení odpadu.